Fabriksturné

FABRIKSTUR

Kvalitet först är vårt företags syfte att företaget inrättade en professionell avdelning för kvalitetskontroll, utrustad med internationell avancerad testmätutrustning, strikt testprocess, från råvaruköp till färdigvarulager; olika processer kontrolleras strikt för att säkerställa att tillverkade produkter var överlägsna. Samtidigt har företagets produktions- och driftsledning infört internationell avancerad ERP-informationshantering och godkänt integrationen av informations- och industrialiseringshanteringssystemcertifiering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0