Stenprofileringsmaskin

Automatisk profileringsmaskin

Den här maskinen spårar automatiskt en kurvmodell (rak) linje genom den fiberoptiska sonden, automatiskt profilerar genom diamantsågar för att hugga sten med kurva (rak) linje och hantverksprodukter, använder växelriktare för att kontrollera vänster-höger matning, justerar hastigheten enligt sten kompis ...

Professionell teknisk ingenjör dedikerad att vägleda dig

Välj de mest rimliga övergripande design- och planeringsförfarandena enligt dina faktiska behov